Xưởng gồm các hệ thống máy móc như: máy công cụ, máy dập, máy cắt, máy hàn… chúng tôi có khả năng gia công trụ điện 110kw và các phụ kiện lưới điện, thiết bị cơ khí ngành viễn thông, khung kèo nhà xưởng…